girlupnorth: (bsg: sin city)
[personal profile] girlupnorth posting in [community profile] wystarczymilosc

Wyniki ankiety nie mają wpływu na nasz wybór (którego dokonałyśmy jeszcze w lipcu), ale jesteśmy ciekawe, na kogo Wy stawiacie XD

Kolejność alfabetyczna, żeby nikogo nie sugerować.

[Poll #1287268]

Date: 2008-10-29 02:11 pm (UTC)
From: [identity profile] miss-magrat.livejournal.com
Niepokalane poczęcie znane również jako Cavil XD

Date: 2008-10-29 02:15 pm (UTC)

Date: 2008-10-29 03:21 pm (UTC)
From: [identity profile] pellamerethiel.livejournal.com
Wahałam się pomiędzy Cottle'm, Leobenem i Zarekiem, ale w końcu wybrałam. XD

Date: 2008-10-29 11:48 pm (UTC)
From: [identity profile] pellamerethiel.livejournal.com
... stary Adama ojcem dziecka Kary, why, thank you.

Gratuluję.

Uprzejmie informujemy, że jako jednej z nielicznych udało się pani skrzywdzić Pelle. Życzymy dalszych sukcesów.
Aaaa ;__;

Date: 2008-10-29 08:36 pm (UTC)
ext_87795: (BSG - six)
From: [identity profile] juana-a.livejournal.com
Ta ankieta powinna być wielokrotnego wyboru. W końcu dzieci jest dwójka XDDD

Btw. to wygląda, jakbyś zrobiła sobie ankietę na pocieszenie w związku z brakiem nowego How I Met Your Mother XDDD

Date: 2008-10-30 10:21 am (UTC)
From: [identity profile] ringhsilven.livejournal.com
Zarek juz prawie był, Sam i Lee wystepuja tylko w parze...Zostaje Leoben XD

Profile

wystarczymilosc: (Default)
Wystarczy Miłość

November 2008

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 04:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios