girlupnorth: (bsg: lee all you need is love)
[personal profile] girlupnorth
Prawie każdy może wziąć ślub.

and we mean it )

Reklama

Jul. 2nd, 2008 10:50 am
girlupnorth: (bsg: too much for gaius)
[personal profile] girlupnorth
W świecie, w którym miłość jest najwyższą wartością......ocali cię nienawiść.Już wkrótce. Wystarczy miłość. Na ekranach waszych komputerów.
Wystarczy miłość. BSG!crack. By [livejournal.com profile] girlupnorth i [livejournal.com profile] novin_ha. Już wkrótce na [livejournal.com profile] wystarczymilosc.

Już wkrótce w Wystarczy miłość )

Profile

wystarczymilosc: (Default)
Wystarczy Miłość

November 2008

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 05:03 pm
Powered by Dreamwidth Studios